FlexTaxi 20 ture

  • Turgebyr: kr. 3 pr. km (Fra A til B) Dog Min. kr. 20

Fx Kærmindevej, 4735 Mern til Kvickly Vordingborg: kr. 66

Turene er kun A – B, det vil ikke være muligt at handle eller optage taxaen i længere tid. Dette vil medføre gebyr på kr. 6 pr. min. dog minimum 5 min. og skal bestilles inden ankomst.

Abonnementet kan ikke overdrages til andre. Dette er et personligt abonnement

Der vil i alle abonnementer være mulighed for at tilkøbe ture i bilerne, hvis man har

opbrugt sit turantal i den pågældende måned.
Ekstra tur = kr. 24

Regler og Vilkår:

• Vi ankommer 5 min før og optil 15 min efter aftalt tid.
• Der ventes optil 5 min, før vognen kører igen (Hvis man ikke er til stede/ har
kontakt)
• Ledsagere skal anmeldes inden vognens ankomst, helst ved bestilling.
• Afbestilling skal ske hurtigst muligt, hvis ikke det sker inden vognens
ankomst, vil det koste fuldt turgebyr pga. manglende afbestilling.
• Vi forbeholder os retten til at ændre i abonnementerne med min 30 dages
varsel. Alle medlemmer vil blive hørt via mail eller brev.
• Ture skal/ kan bestilles pr. telefon eller pr. mail, der arbejdes på en online
løsning. Ved længere ture skal der bestilles i god tid af hensyn til planlægning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Ring